top of page
th.png
gb.png

คำอ่านถอดเสียงภาษาไทย ฉบับ ThaiToYou

ตัวช่วยในการเรียนออกเสียงสำหรับคนต่างชาติ

ตัวช่วยในการเรียนภาษาไทยของคนต่างชาติ คือ คำอ่านที่มักใช้การถอดเสียงเป็นตัวอักษรโรมัน (พูดง่าย ๆ ก็คือ abc ในภาษาอังกฤษนั่นเอง) ซึ่งระบบการถอดเสียงภาษาไทยไม่ได้มีเพียงแค่ระบบเดียวที่ใช้กันโดยทั่วไป แต่มีหลากหลายทีเดียว ส่วนใหญ่มักดัดแปลงมาจากหลักการถอดเสียงที่ใช้สัทอักษรสากล (IPA)

ภาษาเพื่อการสื่อสารของคนไทย

ส่วนคนไทยเองก็ใช้การสะกดคำไทยด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ (หรือที่เรียกว่า “ภาษาคาราโอเกะ”) บ้างเหมือนกัน บางครั้งก็พิมพ์คำไทยปนไปกับภาษาอังกฤษเพื่อแสดงมารยาทแบบไทย ๆ เช่น “OK ka, Khun Loic. Thank you na ka.” หรือบางคนก็พิมพ์ภาษาคาราโอเกะคุยกับเพื่อนคนไทยบางกลุ่มหรือเพื่อนคนต่างชาติ

ที่น่าสนใจ คือ ถึงคนไทยจะสะกดภาษาคาราโอเกะต่างกัน แต่จริง ๆ ก็มีหลักที่เข้าใจร่วมกันอยู่ และมีบางคำที่ใช้บ่อยจนเหมือนมีความหมายไปแล้ว เช่น khun ทุกคนเข้าใจว่าหมายถึง “คุณ” ถ้าสะกดเป็น kun, koon หรือ khoon จะถูกมองว่าแปลกและอาจผิดมารยาทได้

คำอ่านคืออะไร มีความสำคัญอย่างไร

คำอ่านที่ได้ทั้งการออกเสียงและสื่อสาร

หลักการถอดเสียงแบบที่คนต่างชาตินิยมใช้แตกต่างจากแบบที่ทางการไทยหรือคนไทยทั่วไปใช้อย่างเห็นได้ชัด เราไม่มีปัญหากับการถอดเสียงแบบใด ๆ  เพราะเข้าใจว่าแต่ละแบบมีวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน นั่นคือ คนต่างชาติใช้เป็นตัวช่วยในการออกเสียง ส่วนคนไทยใช้เพื่อสื่อความหมาย

แต่เราคิดว่า เมื่อคนต่างชาติอยู่ในประเทศไทย มีเพื่อนคนไทย และคิดจะเรียนภาษาไทย ไม่จำเป็นต้องเรียน “ภาษาไทยแบบคนต่างชาติ” แต่ใช้ภาษาแบบที่คนไทยใช้กันจริง ๆ จะดีกว่า

จุดประสงค์ในการเรียนภาษา คือ

คุยกับเจ้าของภาษารู้เรื่องและเหมาะสม

เราจะไม่สอนภาษาที่ใช้ได้แค่ในห้องเรียน

 

เราเน้นสอนแต่สิ่งที่ใช้ได้จริง เข้าใจง่าย และเป็นธรรมชาติแบบคนไทย 

 

เพราะเราเชื่อว่า

ดังนั้น เราจึงผสานหลักการถอดเสียงเชิงภาษาศาสตร์กับภาษาคาราโอเกะแบบคนไทยเข้าด้วยกัน ออกมาเป็นคำอ่านที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งด้านการออกเสียงภาษาไทยและการสื่อสารกับคนไทยทั่ว ๆ ไป

โค้ดคาราโอเกะของเราเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ ในระหว่างที่คนต่างชาติยังอ่านเขียนตัวอักษรไทยไม่ได้ ไหน ๆ ก็ต้องเรียนสัญลักษณ์การอ่านออกเสียงแบบใหม่แล้ว ก็เลือกเรียนแบบที่ใช้พิมพ์สื่อสารและฝึกภาษากับเพื่อนคนไทยได้ด้วยดีกว่า

ส่วนคนที่เรียนคำอ่านแบบอื่นมาหรืออ่านเขียนภาษาไทยได้อยู่แล้ว ดูคำอ่านโค้ดคาราโอเกะของเราผ่านตาไว้ก็ไม่เสียหาย กลับเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำ เมื่อคุ้นกับการสะกดถอดเสียงแบบคนไทยแล้วก็จะอ่าน ชื่อคนหรือชื่อสถานที่ต่าง ๆ และข้อความจากคนไทยได้ง่ายขึ้น สามารถคุยเข้ากับคนไทยง่ายและกลมกลืน

โค้ดคาราโอเกะฉบับ ThaiToYou

ในบทเรียนของเรามีทั้งคำภาษาไทยและคำอ่านภาษาอังกฤษ เพราะไม่ใช่ว่าคนต่างชาติทุกคนจะอ่านเขียนตัวอักษรไทยได้ในทันที บางคนก็ยังต้องการตัวช่วยในการถอดเสียงอยู่  เนื่องจากเราสะกดคล้าย ๆ ภาษาคาราโอเกะ  แต่มีสัญลักษณ์การอ่านออกเสียง  จึงขอเรียกคำอ่านภาษาอังกฤษที่สะกดแบบถอดเสียงของเราว่า “โค้ดคาราโอเกะ”

หัวใจสำคัญ

โค้ดคาราโอเกะของเรามีลักษณะความเป็นภาษา คือ ไม่ใช่แค่แสดงสัญลักษณ์ในการอ่านออกเสียง แต่ยังใช้เขียนเพื่อสื่อความหมายได้

หน้าที่ของโค้ดคาราโอเกะ

 • ใช้ในการอ่านออกเสียง

 • ใช้เขียนสื่อสารกับคนไทยทั่วไป

ลักษณะเด่น

 • ผสานหลักถอดเสียงเชิงภาษาศาสตร์กับภาษาคาราโอเกะแบบคนไทยเข้าด้วยกัน

 • อ่านเข้าใจง่ายทั้งในมุมมองคนไทยและคนต่างชาติ เพราะเราพิจารณาการสะกดรูปแบบต่าง ๆ ที่มีอยู่ แล้วเลือกเฟ้นหาตัวสะกดที่น่าจะถูกจริตทั้งคนไทยและคนต่างชาติทีละตัว

 • ไม่มีสัญลักษณ์กำกวม (ใช้สัญลักษณ์ 1 รูปต่อ 1 เสียง)

 • มีสัญลักษณ์ที่ช่วยในการออกเสียง
  - แยกสระเสียงสั้น เสียงยาว
  - ใส่สัญลักษณ์เสียงวรรณยุกต์
  - ใส่ขีด (-) คั่นระหว่างพยางค์

การใช้งานเพื่อสื่อสาร

 • เขียนแบบไม่ต้องมีจุด ขีด หรือสัญลักษณ์ใด ๆ เขียนแต่ตัวอักษรล้วน ๆ เลย เพราะคนไทยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจสัญลักษณ์พวกนี้อยู่แล้ว

 • ไม่ต้องกลัวเขียนผิด เพราะจริง ๆ แล้วคำ ๆ หนึ่งในภาษาคาราโอเกะของคนไทยอาจสะกดได้หลายแบบ เมื่อเขียนเพื่อสื่อสาร ขอแค่เข้าใจกันได้ก็พอ

ผลที่จะได้จากการใช้

 • พิมพ์แล้วคนไทยเข้าใจง่าย

 • ใช้ภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ กลมกลืนไปกับคนไทย

 • อาจได้เห็นแง่มุมต่าง ๆ ของภาษาไทยมากขึ้น เช่น การใช้ตัวสะกดต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเรียนอักษรไทย

อย่างไรก็ตาม อย่าลืมว่า

ด้านการออกเสียง คำอ่านถอดเสียงเป็นแค่ตัวช่วยในการแยกเสียงเท่านั้น ถ้าอยากออกเสียงให้ถูกต้อง ต้องตั้งใจฟังคนไทยพูด และเลียนแบบเสียงให้เหมือนที่สุด

ด้านการสื่อสาร คำในภาษาคาราโอะเกะส่วนใหญ่สะกดได้หลายแบบ แต่ถ้าเป็นตัวอักษรไทย ต้องสะกดให้ถูกต้องจริง ๆ

ถ้าตั้งใจจะเรียนภาษาไทยจริงจัง ควรฝึกอ่านเขียนตัวอักษรไทยให้ได้ เพราะตัวอักษรไทยเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดทั้งในแง่การสื่อสาร และการทำความเข้าใจสังคม ภาษา และวัฒนธรรมไทย

bottom of page