top of page
th.png
gb.png

ตารางแสดงสัญลักษณ์เสียงโค้ดคาราโอเกะของ ThaiToYou

ข้ามไปยัง:

พยัญชนะต้น

ตารางพยัญชนะต้นภาษาไทยเทียบเป็นตัวอักษรโรมันหรืออังกฤษ

จุดที่แตกต่างจากหลักราชบัณฑิตยสถาน

 • ตัด h ออกจาก kh, th, ph

  • อ่านง่าย

  • ไม่สับสนกับเสียงในภาษาอังกฤษ

 • เติม _ ใต้ k, t, p เป็นสัญลักษณ์แทนการไม่พ่นลม

  • จริง ๆ k, t, p ในภาษาอังกฤษก็มีเสียงที่ไม่พ่นลม เช่น sky, star, spa

  • ถึงจะพิมพ์แบบไม่มีขีด _ เวลาคุยในแชต คนไทยก็ยังอ่านออก เพราะคนไทยก็ใช้ปนๆ แบบนี้เหมือนกัน

 • เสียง จ เปลี่ยนสัญลักษณ์จาก ch เป็น j

  • ไม่ซ้ำกับเสียง ช สัญลักษณ์ ch

  • คนไทยทั่วไปก็ใช้ j ทั้งนั้น เสียงคล้าย j ในภาษาอังกฤษ อย่าสับสนกับ j ในภาษาอื่น

พยัญชนะท้าย

ตารางตัวสะกดภาษาไทยเทียบเป็นตัวอักษรโรมันหรืออังกฤษ

จุดที่แตกต่างจากหลักราชบัณฑิตยสถาน

 • ใช้ -d, -b แทนที่จะเป็น -t, -p ตามแบบมาตรฐาน

  • ตัวสะกดภาษาไทยคือ แม่กด แม่กบ ไม่แปลกถ้าจะสะกดตรงตามรูปตัวอักษร

  • เสียง ด บ ไม่หนักเท่าภาษาอังกฤษ และเสียงตัวพยัญชนะท้ายภาษาไทยไม่พ่นลมอยู่แล้ว จึงไม่ค่อยส่งผลต่อการออกเสียง

 • แม่เกย เกอว ใช้สัญลักษณ์มากกว่า 1 รูป

  • ย ว เป็นกึ่งสระ คำลงท้ายด้วย ย ว จัดอยู่ในหมวดสระประสม ต้องดูสระข้างหน้าประกอบด้วยตามตารางสระ

  • คนไทยชินว่า ย = y, ว = w แต่สระที่เขียนเป็นอังกฤษแล้วออกเสียงไปอีกอย่าง คือ ay uy aw จะเขียนเป็น ai  ui  ao แทน

หมายเหตุ

1.  พยัญชนะท้ายภาษาไทยไม่พ่นลมอยู่แล้ว จะลงท้ายด้วย -d -t -j -ch -s  ก็ออกเสียงเหมือนกันหมด

2.  ตัวสะกดแม่กด มี 18 ตัว แม่กน 6 ตัว แม่กบ 5 ตัว แม่กก 4 ตัว เพราะได้รับอิทธิพลจากภาษาอื่น เช่น บาลี สันสกฤต ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงคนไทยถึงสะกดกันหลายรูปแบบมาก บางคนก็สะกดตามตัวอักษรไทยเพื่อรักษารูปเดิมไว้

พยัญชนะต้น
พยัญชนะท้าย

สระ

ตารางสระภาษาไทยเทียบเป็นตัวอักษรโรมันหรืออังกฤษ

จุดที่แตกต่างจากหลักราชบัณฑิตยสถาน

 • ใส่จุด (.) ใต้สระ แทนเสียงสั้น

  • เหมือนสัญลักษณ์ staccato ทางดนตรี เติมแค่จุดเล็กๆ ไม่ต้องเปลี่ยนการเขียนให้อ่านยาก

  • มีคนใช้สัญลักษณ์นี้เหมือนกัน คือ Thai Grammar Reference แต่เขียนอยู่ข้างบนคำ

หมายเหตุ

สัญลักษณ์ r ในสระ er กับ or ไม่ออกเสียง r เพราะมีจุดประสงค์เพื่อใช้แยกเสียงเท่านั้น

สระ

วรรณยุกต์

ตารางวรรณยุกต์ภาษาไทยเทียบเป็นสัญลักษณ์อักษรโรมันหรืออังกฤษ

กฎการใส่สัญลักษณ์เสียงวรรณยุกต์

 • จุดกับวรรณยุกต์อยู่ตรงกัน  ใส่ที่สระตัวหน้าสุด

 • เสียงที่ไม่มีสัญลักษณ์วรรณยุกต์กำกับ หมายถึง เสียงสามัญที่ใช้กับเสียงสระอะหรือเสียงสระอะกึ่งเสียง เพราะถึงกฎการสะกดคำภาษาไทยจะระบุให้ออกเสียงเอกหรือเสียงตรี แต่เสียงที่ออกจริงคือเสียงสามัญ เพื่อให้ออกเสียงได้ตรงตามจริงและป้องกันการสับสน เราจึงเลือกไม่ใส่สัญลักษณ์วรรณยุกต์ใดๆ

ว่าด้วยเรื่องสัญลักษณ์วรรณยุกต์ (Tone Marks)

 • ตำราส่วนใหญ่ใช้สัญลักษณ์ตรงกัน

 • ดูกราฟเสียงของสัญลักษณ์พวกนี้ได้จาก spectrum graph

 • เป็นสัญลักษณ์แสดงลักษณะการขึ้นลงของเสียงเท่านั้น แต่ไม่ได้สะท้อนถึงระดับเสียงที่แท้จริง เช่น

  • เสียง falling คือ ตกจากที่สูง ฟังเหมือนเสียงสูง เพราะเสียงไม่ได้ตกลงมาต่ำมาก

  • เสียง low เริ่มที่ระดับต่ำ แล้วต่ำลงไปอีก แต่สัญลักษณ์ดูเหมือนเสียงตกจากสูงมาต่ำ

คำยกเว้น

โค้ดคาราโอเกะของเราไม่ใช่แค่คำอ่านออกเสียงเท่านั้น แต่ยังเป็นภาษาเพื่อการสื่อสารอีกด้วย ดังนั้นจึงต้องรักษาสมดุลทั้งสองด้านนี้ให้ดี

ด้านการออกเสียง

ถึงบางคำอาจมีการสะกดแบบอื่นที่ดีกว่า แต่เราเลือกที่จะรักษาระบบมากกว่าจะแก้จุกจิกยิบย่อย

เช่น

 • คำว่า “ลอง” เราใช้ว่า lorng ไม่ใช่ long เพราะ long ใช้กับคำว่า ลง

 • คำว่า “นิดหน่อย” เราใช้ว่า nid-noy ไม่ใช่ nid-noi เพราะคิดว่าคนไทยยังเข้าใจความหมายตรงกันอยู่ (คนไทยนิยมใช้ oi แทนเสียงสั้น และ oy แทนเสียงยาว)

ด้านการสื่อสาร

แต่อย่างไรก็ต้องมีคำยกเว้นบ้าง เพราะเราคำนึงถึงมารยาททางสังคม วัฒนธรรม และความหมายที่คนส่วนใหญ่เข้าใจด้วย แม้แต่ทางการเองก็ยังมีคำที่ไม่ได้สะกดตามหลักราชบัณฑิตฯ เช่น

 • เขียนตามแบบบาลีสันสกฤต  Suvarnnabhumi, Sriracha

 • สะกดแบบเดิมๆ ที่เคยใช้มา  Pattaya, Khao Kheow, moo 1

คำยกเว้นของโค้ดคาราโอเกะ ฉบับ ThaiToYou

เรากำหนดให้มีคำยกเว้นให้น้อยที่สุด ได้แก่

ตารางคำยกเว้นอื่น ๆ ของคำอ่านภาษาไทย ฉบับ ThaiToYou

อื่น ๆ

หมายเหตุ:

 

คำยกเว้น ไม่ใส่สัญลักษณ์จุดและวรรณยุกต์ ยกเว้นบางคำที่ควรใส่จริง ๆ เช่น ฟัน ฝัน

วรรณยุกต์
คำยกเว้น

ชื่อเฉพาะ

 • ชื่อคน ให้ใช้ตามที่เจ้าตัวเขียน

 • ชื่อสถานที่ ให้ใช้ตามแบบราชการ

คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ

คำทางการ

รวมทั้งคำที่คนนิยมเขียนตามราชการ เช่น krathong

คำที่ใช้กันอยู่แล้ว

คำที่คนไทยทั่วไปใช้บ่อยจนเหมือนมีความหมายไปแล้ว สังเกตได้จากการพิมพ์ที่แสดงมารยาทแบบไทย ๆ แม้แต่ตอนพิมพ์อีเมลงานเป็นภาษาอังกฤษ เช่น 

 • Dear Khun A  

 • Thank you na krub.

 

ถ้าพิมพ์ว่า kun, koon หรือ khoon ถือว่าแปลกมาก และอาจผิดมารยาทได้
 

กฎเพิ่มเติม

กฎเพิ่มเติม

A

ขึ้นต้นตัวใหญ่

 • ชื่อคน ชื่อเมือง ประเทศ และสถานที่ต่าง ๆ

เช่น Korn, Sukhumvit, Yêe-pụ̀n

 • คำทับศัพท์ภาษาไทยที่ต้องเขียนแบบขึ้นต้นตัวใหญ่เวลาเขียนในประโยคภาษาอังกฤษ

เช่น Songkran, Pad Thai

I

ตัวเอียง

 • คำทับศัพท์ภาษาอื่น

เช่น taxi

a

ตัวจิ๋ว

 • พยางค์ที่ละได้

เช่น computer

 • คำที่ละได้

เช่น ạ-rạ̄i nạ́ kạ́?

-

ขีดคั่นพยางค์

 • คำที่มีหลายพยางค์

เช่น ภาษา /pā-să/

 • คำประสม

 

เช่น ลูกค้า /lûk-ká/

bottom of page